Hitta hit

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Från Göteborg: E6an till Kungälv (2 mil mot Oslo-hållet). Sväng inte av E6an första gången det står Kungälv utan andra. Håll österut mot Kungälvs centrum.
Vid första trafikljusen (med MacDonalds på höger hand) kör rakt fram (österut).
Där står Lilla Edet, Diseröd på skyltarna. (Diseröd är tätorten här i Romelanda.)
Efter 9 km (2 km efter Diseröd) sväng vänster mot Lysegården.
Snart kommer en allé in till höger, till Lysegårdens golfklubb. Sväng inte in där.
Efter ca 500 m sväng höger vid skylt Stall Lysegården.
Detta är samma infart som till grustaget på gården.

Lysegården 120
442 92 ROMELANDA
0303-223660, 0705-757392
stall.lysegarden@telia.com

Karta på hitta.se

WGS84
57°56’30.6″N 12°1’13.1″E
WGS84 DDM
57°56.510’N 12°1.219’E
WGS84 decimal (lat, lon)
57.941839, 12.020309