Unghästr

Våra unghästar

Vår lilla unghästflock; från vänster Loki, 2 år, e. Vadall u. Raska, Lótus, 4 år, e. Svarri u. Lyfting, Leiri, 4 år, e. Vadall u. Vordís.

Skäcken i mitten är bossen trots att de andra två är hans morbröder……