Fastigheten Östra Romelanda 5.2 har den 2 november 2023 sålts till familjen Wilms. På denna fastigheten har Stall Lysegården AB bedrivit verksamhet sedan 1997. Vi har nu flyttat hem vår lilla verksamhet till nytt stall jämte vår bostad. Fastigheten heter Östra Romelanda 5:7.

Vi önskar Charlotte och Günter Wilms lycka till med sin verksamhet!

Nu bygger vi om nya stallet till fin bostad!

Vi har all förståelse för att dom som köper vår hästgård vill ha en bostad på gården. Vi har ju inte haft det själva men bott i närheten. Nu blir det en funktionell bostad på 112 m2, 4 rum och kök, tre sovrum. Dessutom har vi ett förhandsbesked om bygglov för ett separat hus med utsikt mot golfbanan, 140 m2.

Vår hästgård är fortfarande till salu!!

Nu har vi ett förhandsbesked om bygglov för en trevlig bostad på gården! Vi trodde inte att detta var viktigt för vi har ju aldrig själva bott vid stallen. Nu har vi lyssnat på detta önskemål och kommer att annonsera gården igen. Välkomna att visa intresse!